Banner Transfusia

Geschiedenis

In het jaar 1992 gingen een groep Antwerpse studenten verpleegkunde met een bus naar de Nurse Night in Hasselt. Onder hen onder andere Nathalie Geerts, Karin Van Calster en Steven Beyers.
De toemalige senioren van respectievelijk Versivina (sint vincentiusinstituut voor verpleegkunde), Ampulla (Sint-Berlindisinstituut voor verpleegkunde, nu campus Markgrave) en Nursia (toen het Sint Norbertusinstituut te Merksem). Zij waren zo onder de indruk dat ze besloten in Antwerpen een dergelijk evenement op poten te zetten.

De eerste vergaderingen in studentencafé "den tweede zit" werden ook bijgewoond door de senior van de Stuyvers (stuyvenbergh), maar al snel haakten zij af. De drie senioren van Versivina, Ampulla en Nursia kregen de steun van Ingrid Bosch, de vice praeses van Ampulla. Samen besloten ze een vereniging op te richten die aanvankelijk de bedoeling had de clubs voor verpleegkunde in Antwerpen te overkoepelen. Transfusia werd geboren.
Eerste praeses van Transfusia en tevens de aanzetter van dit alles: Nathalie Geerts.

Er werd besloten om eerst een TD te organiseren in den Aalmoezenier om een klein startkapitaal te vergaren. Op 24 maart 1993 was het dan zover. De officiele start van Transfusia was een feit. Later op dat jaar was er de eerste geslaagde Nursing Night in Hof Ter Loo te Antwerpen.
In 1993-1994 bleef Nathalie praeses van Transfusia en werd er vooral gewerkt rondom de Nursing Night maar kwam ons ook ter ore dat er een fusie op komst was binnen de Antwerpse Hogescholen. Concreet betekende dit dat het Sint-Berlindisinstituut en het Sint-Norbertusinstituut (die al gefusioneerd waren onder het AKHIV=Antwerps Katholiek Hoger Instituut voor Verpleegkunde) en het Vincentiusinstituut samensmolten onder de noemer: departement gezondheidszorg binnen KDG.

Dit betekende ook dat we met 3 studentenclubs zaten voor 1 school. Het lag dus voor de hand dat Transfusia zich zou profileren tot de club van het departement gezonheidszorg van Karel de Grotehogeschool.

Pro-Senioren

Jaargang Naam
1993 - 1994Nathalie Geerts
1994 - 1995Nathalie Geerts
1995 - 1996Joris Van Der Vieren
1996 - 1997Sarie Selis
1997 - 1998Roger Roels
1998 - 1999Evert De rijcker
1999 - 2000Tom De Bie
2000 - 2001Katrien Cleirbaut
2001 - 2002Koen Vanderdonck
2002 - 2003Evy Tinel
2003 - 2004Wim Van Der Mussele
2004 - 2005Peter Peeters
2005 - 2006Stephanie Vandecauter
2006 - 2007Hanegreefs Sofie
2007 - 2008Jeremy Castelein
2008 - 2009Sophie Berckmans
2009 - 2010Dries Robbens
2010 - 2011Lore Coomans
2011 - 2012Michelle Chauveau
2012 - 2013Rubia De Doncker
2013 - 2014Sarah Vangoidsenhoven
2014 - 2015Sarah Vangoidsenhoven
2015 - 2016Jomana Warner
2016 - 2017Uma De Backer